aktuální informace

Kompletní výsledky 10. ročníku MČR najdete zde! A až si prohlédnete výsledky, nezapomeňte si přečíst REPORT Z AKCE <=

10. ROČNÍK MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE FREESTYLE SCOOTERINGU

MČR je pořádáno organizací Czech Scooter Association

Akce má mezinárodní formát.

Závodů se mohou zúčastnit i zahraniční jezdci. Jejich výsledky se však nezapočítávají do výsledků MČR popř. do Scooter Cupu.

Datum konání: 26. a  27. srpna 2023

Kde: Skatepark Pardubice

Co všechno musím udělat, abych se mohl zúčastnit MČR 2023?

o závodu

Formát závodu

MČR 2023 je dvoudenní akce.

26. srpna, sobota: Kvalifikace kategorií Rookie, Junioři do 14 a Junioři do 18 let (+Rookie závody konané 27. května, viz. níže)

 27. srpna, neděle: Kvalifikace kategorie Masters a Finále všech kategorií

AVŠAK, jako kvalifikace pro účast ve finále MČR 2023 rovněž slouží závody Rookie, které se konají dne 27. května 2023 ve skateparku Pardubice. Počet postupujících ze závodů Rookie je upřesněn dále v textu.

V rámci Rookie závodu se pojedou kategorie:

 • Rookie do 9 let,
 • Junioři do 14 let
 • Junioři do 18 let

Kategorie Masters NEBUDE na závodech Rookie otevřena. Kvalifikace jezdců pro kategorii Masters bude otevřena pouze v neděli 27. srpna v rámci MČR.

Pokud se jezdec nekvalifikuje na MČR ze závodů Rookie, má samozřejmě možnost zúčastnit se i kvalifikace dne 26. srpna v rámci MČR.

KVALIFIKACE:

Každý jezdec odjede 2 jízdy po 45 sekundách a to buď formou samostatných jízd nebo heatů (odvislé od počtu registrovaných jezdců). V případě heatů dostane  každý  jezdec  vlastní  skóre  vyhodnocené  vůči  celé  konkurenci  v příslušné kategorii. V rámci kvalifikačních jízd se po uplynutí 45s na jízdu nepojedou last tricky.

The best one counts / počítá se nejlepší jízda.

FINÁLE:

Každý jezdec má 2 samostatné jízdy po 45 sekundách

Po druhé jízdě má jezdec k dispozici dva pokusy na jeden last trick.

The best one counts / počítá se nejlepší jízda

Postupový klíč

KLÍČ K POČTU POSTUPUJÍCÍCH DO FINÁLE PRO KAŽDOU KATEGORII

Počet  registrovaných závodníků v kvalifikaci na MČR

Počet   postupujících   do   finále MČR

5-10

kvalifikace odpadá, všichni startují rovnou finálové jízdy

do 40

10

nad 40 

15

Počet postupujících ze závodů Rookie Scooter Day 2023:

Automaticky postupují níže uvedené počty jezdců (ve všech případech se vždy jedná o první dva či první čtyři z dané kategorie).

Rookie do 9 let včetně: 2 postupující

Junioři do 14 let včetně: 4 postupující

Junioři do 18 let včetně: 4 postupující

Všichni postupující musí svojí účast ve finále MČR 2023 písemně potvrdit nejpozději do 24. srpna 2023 a to na emailovou adresu

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (jezdci přijde ze strany CSA konfirmační email). Nebude-li účast písemně potvrzena k tomuto datu, pak nárok na účast ve finále MČR 2023 automaticky zaniká a o daný slot se zvyšuje počet postupujících z kvalifikace konané dne 26. srpna.

Jezdec, který svoji účast nepotvrdí do 24. srpna včetně, má přesto možnost se MČR 2023 zúčastnit a to tak, že se zúčastní kvalifikace dne 26. srpna, ze které bude mít opět možnost postoupit do finále MČR.

KOLIK ZÁVODNÍKŮ POSTUPUJE Z KVALIFIKACE NA MČR V SOBOTU 26.8.?

Počet postupujících do finále je výsledek součtu (postupující z Rookie Scooter Day 2023) + (postupující z kvalifikace na MČR 26.8.)

Příklad:

Pokud z kategorie Junioři do 14 let postoupí z Rookie závodů čtyři jezdci, pak z kvalifikace konané 26. srpna postoupí dalších šest jezdců (při účasti do 40 registrovaných jezdců) nebo 11 jezdců (při účasti více než 40 registrovaných jezdců).

JAK SE ŘEŠÍ PŘÍPADY, KDY V KVALIFIKACI SKONČÍ VÍCE JEZDCŮ NA POSTUPOVÉM MÍSTĚ SE STEJNÝM POČTEM BODŮ?

Počet postupujících se rozšíří o daný počet závodníků.

Příklady:

Závodníci na čtvrtém a pátém místě na závodech Rookie v kategorii do 14 let budou mít stejný počet bodů. Vstupenku do finále MČR dostanou oba, celkem tedy bude nasazeno 5 závodníků z této kategorie. Startovní pole finále MČR bude doplněno o dalších 5 jezdců z kvalifikace v pátek 26.8.

Jedenácté a dvanácté místo z 11-ti možných postupujících z kvalifikace 26.8. na závodech MČR obsadí jezdci se stejným počtem bodů (při účasti nad 40 jezdců startuje ve finále MČR 15 jezdců, 4 jsou nasazeni ze závodů Rookie). Do finále MČR postoupí oba a ve finále bude v této kategorii startovat 16 jezdců.

CO SE STANE V PŘÍPADĚ POSTUPU ZAHRANIČNÍHO ZÁVODNÍKA DO FINÁLE ZÁVODŮ MČR?

V případě účasti zahraničních závodníků na českých národních soutěžích se zvyšuje počet postupujících o každého zahraničního závodníka. Pokud zahraniční účastník získá umístění, za které mu náleží výhra stanovená pořadatelem, má na tuto výhru nárok. Případný titul vč. medaile, diplomu či poháru náleží následujícímu českému závodníkovi v pořadí.

BEZPEČNOST ZÁVODU
 1. Jezdci musí mít zapnutou přilbu (doporučena certifikovaná přilba), vhodnou obuv, oblečení a mít nepoškozenou koloběžku. „No helmet NO riding“
 2. Po celou dobu konání akce je na místě zdravotnický personál.
 3. Všechny nehody jsou zaznamenány a hlášeny národní asociaci CSA.
 4. Jezdec je zodpovědný za své zdraví a může jezdit pouze tehdy, je-li fit a v pohodě. Jakýkoli jezdec, který se vrací po zranění, může být pořadatelem požádán o předložení potvrzení od lékaře prokazující, že je zdravotně způsobilý soutěžit.
 5. Všichni jezdci musí znát a rozumět pravidlům skateparku a bezpečnostním opatřením.
 6. Pořadatel soutěže dodržuje bezpečnostní standardy skateparku.
 7. Pokud má jezdec pocit, že je vystaven nebezpečí, neměl by jezdit a musí tuto záležitost nahlásit organizátorovi. Pořadatel soutěže je povinen reagovat na jakékoli obavy jezdců ohledně bezpečnosti.
 8. Jezdci nikdy nesmí jezdit nad rámec svých schopností.
 9. Jezdci musí dodržovat pravidla CSA a jezdit na nepoškozené freestyle koloběžce.
 10. Jezdci musí vyplnit formulář Prohlášení účastníka.
 11. Organizátor soutěže nebude tolerovat hrubé, agresivní nebo nevhodné chování od kohokoli.
BODOVÁNÍ ZÁVODU

Rozhodčí vyhodnocuje výkon jezdce na základě čtyř kritérií:

 1. Obtížnost
 2. Různorodost
 3. Konsistence
 4. Styl

Bodování jednotlivých závodníků mají na starost 4 rozhodčí. Podle mezinárodních standardů se jízdy hodnotí podle 4 základních kritérií a to: obtížnost předvedených triků, různorodost, konsistence a styl. Rozhodčí vždy udělí bodové hodnocení za každé jednotlivé kritérium zvlášť maximální možnou výší 25ti bodů. Celkové bodové ohodnocení závodníka je dáno součtem získaných bodů za každé jednotlivé kritérium. Maximální možný bodový zisk je 100. Podrobné informace v sekci Bodování.

CSA a její zástupci organizující SC si vyhrazují právo na změnu formátu v případě nepřízně počasí. Vždy je však nutné, aby každý jezdec dostal stejný prostor na předvedení triků ve stejném čase.

Celkově tak jezdec může dosáhnout jakéhokoli výsledku na škále 0 – 100 bodů.

OBTÍŽNOST – max 25 bodů

Definice

 • Triky obtížné pro provedení
 • Technické triky
 • Obtížné lajny v rámci parku
 • Velké skoky  (polety/gaps) nebo vysoké výskoky v radiusu (airs) musí být také brány v potaz

RŮZNORODOST – max 25 bodů

Definice

 • Jízda sestávající z různých druhů triků (grindy, airy, flipy, apod.)
 • Využvání všech možností  parku = provádění triků na co největším počtu překážek parku
 • Využívání  parku způsobem,  jakým ho soupeřící jezdci nevyužívají = originální lajny v rámci parku nebo provádění triků na místech, kde nikdo jiný triky neprovádí
 • Čím různorodější jízda a čím více překážek jezdec použil, tím vyšší skóre

KONSISTENCE – max 25 bodů

Definice

 • Jízda provedená bez dotyku chodidel povrchu parku – ať již následkem chyby nebo pádu
 • Odjeté triky, i když ne zcela hladce dotažené, mohou být také brány v potaz
 • Čím méně doteků („touches“) nebo pádů a čím hladší jízda, tím vyšší skóre jezdec obdrží

STYL – max 25 bodů

Definice

 • Sebedůvěra, sebejistota, která je projevena v jízdě jezdce, např. pokusy o těžké triky
 • Originalita
 • Jezdec, který odjel zábavnou jízdu, bude v tomto kritériu také brán v potaz
ROZHODČÍ
 1. Rozhodčím je dovoleno sedět pospolu za účelem určité diskuse a to za předpokladu, že jsou nezaujatí a neovlivňují další rozhodčí.
 2. Rozhodčí musí při bodování brát v úvahu pouze aktuální jízdu daného jezdce. Neměli by být ovlivněni reputací jezdců z předchozích soutěží nebo videí, anebo z jejich kvalifikačních jízd.
 3. Rozhodčí jsou nezaujatí a nestranní. Všichni rozhodčí mají za sebou zkušenosti a prošli školením CSA.
 4. Last trick: Rozhodčí se při hodnocení last tricku musí řídit Soutěžním řádem CSA. Pokud soutěžní řád umožňuje dva pokusy na last trick, pak rozhodčí berou v potaz právě tyto dva pokusy a to bez ohledu na to, kolik pokusů speaker umožní jako odezvu na uspokojení požadavku & přání davu.
 5. Rozhodčí se nemůže zúčastnit soutěže, pokud sám danou soutěž rozhodcuje.
 6. Je potřeba vyhnout se (známým) jezdcům, kteří byli v minulosti zaujatí nebo mají odpor k určitým jezdcům (konkrétním jménům) či jezdeckým stylům. Rozhodčí musí bodovat na základě stanovených hodnotících kritérií a ne na základě osobních sympatií či antipatií.
 7. Rozhodčí přidělují body (max 100 bodů) ve všech kategoriích stejným způsobem. Každá kategorie musí být posuzována s ohledem na výkonnost / jezdecké schopnosti. Není tedy např. možné přidělovat v kategorii Masters body v rozmezí 70 až 95 bodů a v kategorii Rookie body v rozmezí 5 až 10 bodů jenom z toho důvodu, že jezdecké kvality jezdců z těchto kategorií se zásadně liší.
 8. Rozhodčí by se měli držet stranou od všech neoficiálních osob, jako jsou rodiče, jezdci, apod. a to až do konce soutěže.
 9. Pořadatel by měl věnovat pozornost každému, kdo se snaží ovlivnit rozhodčí. Každá taková osoba by se měla od rozhodčích vzdálit.
 10. Rozhodčí by měli být za svou práci zaplaceni a v některých případech mohou vyžadovat i uhrazení dalších výdajů.
 11. Před zveřejněním výsledků (u offline rozhodování) se musí všichni rozhodčí dohodnout na výsledcích. Tím se zajistí, že nedojde k žádným chybám.
 12. Každý hodnotící arch je opatřen jménem rozhodčího. To usnadní řešení případných stížností či námitek.
 13. Při výkonu své práce nesmí rozhodčí konzumovat alkohol a být pod vlivem omamných či jiných návykových látek
 14. Rozhodčí musí svoji práci vykonávat v duchu fair-play.

o registraci

Registrace

K účasti na MČR 2023 je nutno provést online registraci. Fyzická registrace v místě v den konání akce NENÍ možná. Online registrační portál bude pro kategorie do 9ti, do 14ti a do 18ti let uzavřen v sobotu 26. srpna 2022 v 10:00. Pro kategorii Masters bude portál uzavřen v neděli 27.8. v 10:00.

Do konce registrace zbývá

182
dní
:
17
hodin
:
40
minut
:
27
sekund

V den konání akce bude pouze probíhat:

1) ověření totožnosti účastníka / akreditace

2) platba startovného

3) Předložení řádně vyplněného a podepsaného dokumentu Prohlášení účastníka (je součástí přihlášky, která vám přijde na email po vyplnění registračního formuláře.)

Za účelem verifikace totožnosti účastníka bude nutné předložit některý z dokladů totožnosti tj. občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, apod.

Bez předložení některého z dokladu totožnosti nebude jezdec vpuštěn do závodu a to ani po předchozí online registraci.

Oproti minulým ročníkům bude otevřeno více provozních okének, aby verifikace a platba startovného probíhaly rychleji.

Prohlášení účastníka

 1. POTVRZUJI a rozumím, že účast na akci může představovat určitá rizika a vážná zranění nejen z mého jednání, ale i z jednání jiných účastníků akce.
 2. PROHLÁŠUJI, že jsem zdravotně a fyzicky zdatný a schopný se akce zúčastnit, a okamžitě uvědomím společnost Czech Scooter Associaton z.s. (dale jen CSA) o všech změnách mého zdravotního stavu, kondice nebo schopnosti zúčastnit se.
 3. BERU NA VĚDOMÍ, že společnost CSA učiní všechna přiměřená opatření k posouzení bezpečnosti a vhodnosti umístění události a to před událostí samotnou.. SOUHLASÍM s tím, že se nebudu akce účastnit, pokud nebudu zcela spokojen s přiměřeností a stavem místa konání a skateparku a veškerého příslušenství, vybavení, zařízení nebo jiných věcí dodaných, poskytnutých nebo použitých v nebo ve vztahu k průběhu akce.
 4. POTVRZUJI A SOUHLASÍM s tím, že jakékoli lékařské informace poskytnuté mnou nebo které vejdou společnosti CSA ve známost, mohou být použity k léčbě nebo jiné pomoci v důsledku nehody, nemoci nebo zranění na akci. Veškeré informace a údaje o mé osobě a zpracované společností CSA budou použity výhradně v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.
 5. Společnost CSA zajistí, aby byl po dobu konání akce v místě přítomen zdravotnický personál. POVOLUJI, aby mi zdravotnický personál (jak místní & přítomný v dějišti konání akce nebo ambulance) poskytl ošetření první pomoci nebo jakékoliv lékařské ošetření nebo mě přepravili v případě jakékoli nemoci, nehody nebo zranění utrpěného v souvislosti s mou účastí na akci. CSA neodpovídá za takové ošetření nebo přepravu.
 6. SOUHLASÍM s tím, že přebírám odpovědnost za veškeré zdravotní nebo transportní výdaje, které vznikly konkrétně v souvislosti s jakoukoli nemocí, úrazem nebo zraněním utrpěným nebo vzniklým v souvislosti s mou účastí na akci a / nebo návštěvou této akce. POTVRZUJI, že jsem si zařídil své vlastní zdravotní pojištění dostatečné k pokrytí veškerých nákladů na lékařské ošetření jakýchkoli nehod, nemocí nebo zranění během události.
 7. OSVOBOZUJI společnost CSA a její funkcionáře, ředitele, akcionáře, zaměstnance ze všech nároků, které bych mohl mít v souvislosti s mou účastí na akci a zavazuji se nahradit společnosti CSA škodu v případě uplatnění jakýchkoliv nároků proti nim, které vzniknou v důsledku mé účasti na akci nebo v souvislosti s ní.
 8. (Omezení) S výhradou ustanovení 9 a v rozsahu povoleném zákonem POTVRZUJI A SOUHLASÍM s tím, že:
  • 8.1 Společnost CSA nezodpovídá za žádné ztráty ani škody na mém majetku v průběhu mého účasti na akci
  • 8.2 Přestože společnost CSA podnikla přiměřené kroky k zajištění toho, aby všechna rizika byla minimalizována, CSA nenese odpovědnost za žádné ztráty, škody ani zranění, které mi vzniknou během účasti na akci
  • 8.3 Společnost CSA nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv nepřímé, hospodářské, nebo následné ztráty (za tímto účelem následná ztráta zahrnuje, bez omezení, veškerý ušlý zisk nebo příležitosti), které mé osobě vznikly v důsledku mé účasti na akci, a to ani když CSA věděla o možnosti vzniku takových škod nebo ztrát, pokud tedy CSA nestvrdila a písemně nesouhlasila s odpovědností za takovéto ztráty.
 9. (Nedbalost) Nic v této dohodě nevylučuje, ani neomezuje odpovědnost společnosti CSA za zranění nebo smrt, pokud k tomu dojde v důsledku nedbalosti nebo úmyslného jednání nebo opomenutí ze strany společnosti CSA, jejích zaměstnanců, zástupců nebo pověřených zástupců, nebo v důsledku úmyslného osobního odmítnutí této dohody ze strany společnosti CSA.
Jak se správně registrovat?
 • Jakou jezdeckou / věkovou kategorii zvolit? Veškeré potřebné informace jsou uvedeny zde.
 • K registraci je nutno použít online formulář
 • Po dokončení registrace obdržíte na váš email potvrzení o registraci. Toto potvrzení si vytiskněte nebo nafoťte na telefon, bude jej potřebovat v den konání akce (= verifikace a platba startovného).
 • Co dělat, pokud jste neobdrželi potvrzení o registraci?
 1. Zkontrolujte si spam
 2. Zkontrolujte, zda-li jste zadali správnou emailovou adresu.
 3. Kontaktujte nás na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a my Vám rádi potvrzení o registraci zašleme.
Jak správně zvolit jezdeckou kategorii pro účast v MČR 2023?

Rookie do 9 let včetně: Rok narození 2014, 2015 a mladší

Junioři do 14 let včetně: Rok narození 2013 až 2009.

Junioři do 18 let včetně: Rok narození 2008 až 2005

Masters: Rok narození 2004 a výše. Do této kategorie mohou rovněž spadat jezdci mladší 18-ti let, avšak splňující jezdecké nároky kategorie Masters. Jedná se o zkušené jezdce, kteří obdrželi pozvánku na start v této kategorii od VV CSA nebo kteří písemně požádali o účast v kategorii Masters a žádost písemně schválil pořadatel akce do konce registrace v den konání závodu. Jezdec mladší 18ti let musí doložit souhlas zákonného zástupce se startem v této kategorii.

Berte, prosím, na vědomí, že v den konání akce bude probíhat verifikace totožnosti vč. data narození.

Časový harmonogram

sobota 26.8.2023

Kvalifikace MČR 2023

9:30
Otevření areálu
Areál otevřen POUZE pro registrované jezdce MČR 2023.

9:30 – 11:30
Akreditace všech registrovaných jezdců
Volný trénink (pouze pro registrované jezdce)

12:00 – 18:30
Kvalifikace kategorií Rookie, Junioři do 14ti a Junioři do 18ti let

19:00
Konec programu

neděle 27.8.2023

Finále MČR 2023

9:00
Otevření areálu
Areál otevřen POUZE pro registrované jezdce MČR 2023.

9:00 – 10:30
Akreditace kategorie Masters a všech účastníků finále v kategoriích Rookie, Junioři do 14ti a Junioři do 18ti let

Volný trénink (pouze pro registrované jezdce)

11:00 - 12:30
Kvalifikace kategorie Masters

13:00 – 16:30
Finále všech kategorií

17:30
Slavnostní vyhlášení

Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Fun Zone

Na účastníky i návštěvníky MČR 2023 čeká zóna fun zone našlapaná zábavou a dobrým jídlem. Na co se můžete těšit:

Na Air bagu a pum tracku budou v sobotu probíhat soutěže o hodnotné ceny! Harmonogram viz níže.

V sobotu večer vás všechny zveme na after party s live Djs, kteří nám zahrají pohodový chill house a sobotu zakončí DJ Jakoob s nadupaným D'N'B setem! Podívejte se na jeho IG: ZDE

harmonogram fun zone

Sobota 26.8.

 • 9:30 - 19:00 otevření fun zone
 • 10:00 - ??? (do 22:00) otevření food trucků
 • Soutěž na čas PUMP TRACK: Celý den máte možnost zajet co nejlepší čas. Nejlepší výsledky budou zapsány na tabuli a vítězové dostanou hodnotné ceny. Vyhlášení v 18:00
 • 17:00 - 18:00 - Big Airbag jam. Contest bude probíhat formou klasického jamu. Během hodinového jamu budeme odměňovat nejlepší triky. Na závěr jamu ještě vyhlásíme celkového vítěze!
 • 18:30 - ??? (do 22:00) afterparty, volná zábava


Co musím udělat, abych si mohl v Fun Zone zajezdit?

 • Odevzdat vyplněné Prohlášení účastníka. Pro vstup do Bag Zone se odevzdává jiné Prohlášení účastníka než pro účast na MČR. Pokud se tedy účastníte MČR a budete chtít rovněž jezdit v Bag Zone, musíte odevzdat Prohlášení dvě.
 • Vstup do zóny není podmíněn účastí na MČR.
 • Každý návštěvník zóny musí nosit helmu.
 • Vstupné zpoplatněno částkou 300.- na den (sobota nebo neděle) nebo 400.- za celý víkend!
 • Každý platící návštěvník zóny obdrží pásek na ruku, který mu umožní vstup do zóny

Vstup do Bag Zone se platí v chill zone u stánku CSA

informace o Skateparku Pardubice

partneři

Czech Scooter Association, z.s.

Bubenské nábřeží 306/13, Hala č. 11

170 00 Praha 7 - Holešovice

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Designed by www.frantisek.eu

© Copyright 2022 mcrscooter All Rights Reserved.