11. ROČNÍK MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE FREESTYLE SCOOTERINGU

MČR je pořádáno organizací Czech Scooter Association

Akce má mezinárodní formát.

Závodů se mohou zúčastnit i zahraniční jezdci. Jejich výsledky se však nezapočítávají do výsledků MČR popř. do Scooter Cupu.

Datum konání:

MČR Park 24. a  25. srpna 2024 . Pardubice

MČR Street 31. srpna 2024 - Řeporyje

Co všechno musím udělat, abych se mohl zúčastnit MČR 2024?

o závodu

Formát závodu MČR Park

MČR 2024 park je dvoudenní akce.

24. srpna, sobota: Kvalifikace kategorií Rookie, Junioři/Juiorky do 14 a Junioři/Juniorky do 18 let

 25. srpna, neděle: Kvalifikace kategorie Masters a Finále všech kategorií

AVŠAK, jako kvalifikace pro účast ve finále MČR 2024 rovněž slouží závody Rookie, které se konají dne 25. května 2024 ve skateparku Pardubice. Počet postupujících ze závodů Rookie je upřesněn dále v textu.

V rámci Rookie závodu budou otevřeny kategorie:

 • Rookie do 9 let,
 • Junioři do 14 let
 • Junioři do 18 let

Kategorie Masters NEBUDE na závodech Rookie otevřena. Kvalifikace jezdců pro kategorii Masters bude otevřena pouze v neděli 25. srpna v rámci MČR.

Pokud se jezdec nekvalifikuje na MČR ze závodů Rookie, má samozřejmě možnost zúčastnit se i kvalifikace dne 24. srpna v rámci MČR.

KVALIFIKACE:

Každý jezdec odjede 2 jízdy po 45 sekundách a to buď formou samostatných jízd nebo heatů (odvislé od počtu registrovaných jezdců). V případě heatů dostane  každý  jezdec  vlastní  skóre  vyhodnocené  vůči  celé  konkurenci  v příslušné kategorii. V rámci kvalifikačních jízd se po uplynutí 45s na jízdu nepojedou last tricky.

The best one counts / počítá se nejlepší jízda.

FINÁLE:

Každý jezdec má 2 samostatné jízdy po 45 sekundách

Po druhé jízdě má jezdec k dispozici dva pokusy na jeden last trick. Last trick je pouze v kategorii Masters, Juniorské kategorie mají pouze dvě jízdy stejně jako v kvalifikaci.

The best one counts / počítá se nejlepší jízda

Počet postupujících ze závodů Gizmania Scooter Day Rookie 2024:

Automaticky postupují níže uvedené počty jezdců (ve všech případech se vždy jedná o první dva či první čtyři z dané kategorie).

Rookie do 9 let včetně: 2 postupující

Junioři do 14 let včetně: 4 postupující

Junioři do 18 let včetně: 4 postupující

Juniorky do 14 let včetně: 4 postupující

Juniorky do 18 let včetně: 4 postupující

Všichni postupující musí svojí účast ve finále MČR 2024 písemně potvrdit nejpozději do 21. srpna 2024 a to na emailovou adresu

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (jezdci přijde ze strany CSA konfirmační email). Nebude-li účast písemně potvrzena k tomuto datu, pak nárok na účast ve finále MČR 2024 automaticky zaniká a o daný slot se zvyšuje počet postupujících z kvalifikace konané dne 24. srpna.

Jezdec, který svoji účast nepotvrdí do 21. srpna včetně, má přesto možnost se MČR 2024 zúčastnit a to tak, že se zúčastní kvalifikace dne 24. srpna, ze které bude mít opět možnost postoupit do finále MČR.

KOLIK ZÁVODNÍKŮ POSTUPUJE Z KVALIFIKACE NA MČR V SOBOTU 24.8.?

Počet postupujících do finále je výsledek součtu (postupující z Gizmania Scooter Day Rookie 2024) + (postupující z kvalifikace na MČR 24.8.) + (cizinci, kteří se probojovali na postupová místa)

Příklad:

Pokud z kategorie Junioři do 14 let postoupí z Rookie závodů čtyři jezdci, pak z kvalifikace konané 24. srpna postoupí dalších šest jezdců (při účasti do 40 registrovaných jezdců, celkem bude ve finále 10 závodníků) nebo 11 jezdců (při účasti více než 40 registrovaných jezdců, celkem bude ve finále 15 závodníků).

JAK SE ŘEŠÍ PŘÍPADY, KDY V KVALIFIKACI SKONČÍ VÍCE JEZDCŮ NA POSTUPOVÉM MÍSTĚ SE STEJNÝM POČTEM BODŮ?

Počet postupujících se rozšíří o daný počet závodníků.

Příklady:

Závodníci na čtvrtém a pátém místě na závodech Rookie v kategorii do 14 let budou mít stejný počet bodů. Vstupenku do finále MČR dostanou oba, celkem tedy bude nasazeno 5 závodníků z této kategorie. Startovní pole finále MČR bude doplněno o dalších 5 jezdců z kvalifikace.

Jedenácté a dvanácté místo z 11-ti možných postupujících z kvalifikace 24.8. na závodech MČR obsadí jezdci se stejným počtem bodů (při účasti nad 40 jezdců startuje ve finále MČR 15 jezdců, 4 jsou nasazeni ze závodů Rookie). Do finále MČR postoupí oba a ve finále bude v této kategorii startovat 16 jezdců.

CO SE STANE V PŘÍPADĚ POSTUPU ZAHRANIČNÍHO ZÁVODNÍKA DO FINÁLE ZÁVODŮ MČR?

V případě účasti zahraničních závodníků na českých národních soutěžích se zvyšuje počet postupujících o každého zahraničního závodníka. Pokud zahraniční účastník získá umístění, za které mu náleží výhra stanovená pořadatelem, má na tuto výhru nárok. Případný titul vč. medaile, diplomu či poháru náleží následujícímu českému závodníkovi v pořadí.

Příklad:

Pokud by se do první desítky (při účasti do 40 registrovaných) probojoval závodník s jiným než českým občanstvím, rozšíří se finálová listina o příšlušný počet míst. Příklad: při účasti do 40ti registrovaných závodníků se do 10. pozice umístí 2 cizinci, celkem bude ve finále startovat 10 závodníků s českým občanstvím + 2 cizinci, celkem tedy 12 závodníků ve finále.

Formát závodu MČR Street

MČR 2024 park je jednodenní akce.

31. srpna, sobota: Kvalifikace a finále kategorií Junioři do 14, Junioři do 18 let a Masters

KVALIFIKACE:

Každý jezdec odjede 2 jízdy po 45 sekundách a to buď formou samostatných jízd nebo heatů (odvislé od počtu registrovaných jezdců). V případě heatů dostane  každý  jezdec  vlastní  skóre  vyhodnocené  vůči  celé  konkurenci  v příslušné kategorii. V rámci kvalifikačních jízd se po uplynutí 45s na jízdu nepojedou last tricky.

The best one counts / počítá se nejlepší jízda.

FINÁLE:

Finále disciplíny street je hodnoceno systémem 2/3/3. Každý závodník má 2 samostatné jízdy po 45 sekundách následované 3-mi jednotlivými pokusy na best trick

Do výsledků se počítá lepší jízda (“the best one counts”) a dvě lepší bodové ohodnocení z last tricků

Maximální bodové ohodnocení jízdy v systému 2/3/3 je 200 bodů (100 za jízdu a 50 za každý best trick)

CO SE STANE V PŘÍPADĚ POSTUPU ZAHRANIČNÍHO ZÁVODNÍKA DO FINÁLE ZÁVODŮ MČR?

V případě účasti zahraničních závodníků na českých národních soutěžích se zvyšuje počet postupujících o každého zahraničního závodníka. Pokud zahraniční účastník získá umístění, za které mu náleží výhra stanovená pořadatelem, má na tuto výhru nárok. Případný titul vč. medaile, diplomu či poháru náleží následujícímu českému závodníkovi v pořadí.

BEZPEČNOST ZÁVODU
 1. Každý účastník akce MUSÍ MÍT PLATNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA! KE STAŽENÍ ZDE!
 2. Jezdci musí mít zapnutou přilbu (doporučena certifikovaná přilba), vhodnou obuv, oblečení a mít nepoškozenou koloběžku. „No helmet NO riding“. Jedinou vyjímkou jsou jezdci v disciplíně Street starší 18ti let. Ti mohou startovat bez helmy ovšem po předchozím podepsání prohlášení, že v závodě startují s vědomím rizika úrazu při jízdě bez helmy.
 3. Po celou dobu konání akce je na místě zdravotnický personál.
 4. Všechny nehody jsou zaznamenány a hlášeny národní asociaci CSA.
 5. Jezdec je zodpovědný za své zdraví a může jezdit pouze tehdy, je-li fit a v pohodě. Jakýkoli jezdec, který se vrací po zranění, může být pořadatelem požádán o předložení potvrzení od lékaře prokazující, že je zdravotně způsobilý soutěžit.
 6. Všichni jezdci musí znát a rozumět pravidlům skateparku a bezpečnostním opatřením.
 7. Pořadatel soutěže dodržuje bezpečnostní standardy skateparku.
 8. Pokud má jezdec pocit, že je vystaven nebezpečí, neměl by jezdit a musí tuto záležitost nahlásit organizátorovi. Pořadatel soutěže je povinen reagovat na jakékoli obavy jezdců ohledně bezpečnosti.
 9. Jezdci nikdy nesmí jezdit nad rámec svých schopností.
 10. Jezdci musí dodržovat pravidla CSA a jezdit na nepoškozené freestyle koloběžce.
 11. Jezdci musí vyplnit formulář Prohlášení účastníka.
 12. Organizátor soutěže nebude tolerovat hrubé, agresivní nebo nevhodné chování od kohokoli.
BODOVÁNÍ ZÁVODU
Více o bodování viz soutěžní řád bod 4.10: soutěžní řád
ROZHODČÍ
 1. Rozhodčím je dovoleno sedět pospolu za účelem určité diskuse a to za předpokladu, že jsou nezaujatí a neovlivňují další rozhodčí.
 2. Rozhodčí musí při bodování brát v úvahu pouze aktuální jízdu daného jezdce. Neměli by být ovlivněni reputací jezdců z předchozích soutěží nebo videí, anebo z jejich kvalifikačních jízd.
 3. Rozhodčí jsou nezaujatí a nestranní. Všichni rozhodčí mají za sebou zkušenosti a prošli školením CSA.
 4. Last trick: Rozhodčí se při hodnocení last tricku musí řídit Soutěžním řádem CSA. Pokud soutěžní řád umožňuje dva pokusy na last trick, pak rozhodčí berou v potaz právě tyto dva pokusy a to bez ohledu na to, kolik pokusů speaker umožní jako odezvu na uspokojení požadavku & přání davu.
 5. Rozhodčí se nemůže zúčastnit soutěže, pokud sám danou soutěž rozhodcuje.
 6. Je potřeba vyhnout se (známým) jezdcům, kteří byli v minulosti zaujatí nebo mají odpor k určitým jezdcům (konkrétním jménům) či jezdeckým stylům. Rozhodčí musí bodovat na základě stanovených hodnotících kritérií a ne na základě osobních sympatií či antipatií.
 7. Rozhodčí přidělují body (max 100 bodů) ve všech kategoriích stejným způsobem. Každá kategorie musí být posuzována s ohledem na výkonnost / jezdecké schopnosti. Není tedy např. možné přidělovat v kategorii Masters body v rozmezí 70 až 95 bodů a v kategorii Rookie body v rozmezí 5 až 10 bodů jenom z toho důvodu, že jezdecké kvality jezdců z těchto kategorií se zásadně liší.
 8. Rozhodčí by se měli držet stranou od všech neoficiálních osob, jako jsou rodiče, jezdci, apod. a to až do konce soutěže.
 9. Pořadatel by měl věnovat pozornost každému, kdo se snaží ovlivnit rozhodčí. Každá taková osoba by se měla od rozhodčích vzdálit.
 10. Rozhodčí by měli být za svou práci zaplaceni a v některých případech mohou vyžadovat i uhrazení dalších výdajů.
 11. Před zveřejněním výsledků (u offline rozhodování) se musí všichni rozhodčí dohodnout na výsledcích. Tím se zajistí, že nedojde k žádným chybám.
 12. Každý hodnotící arch je opatřen jménem rozhodčího. To usnadní řešení případných stížností či námitek.
 13. Při výkonu své práce nesmí rozhodčí konzumovat alkohol a být pod vlivem omamných či jiných návykových látek
 14. Rozhodčí musí svoji práci vykonávat v duchu fair-play.

o registraci

Registrace MČR park

K účasti na MČR Park 2024 je nutno provést online registraci. Fyzická registrace v místě v den konání akce NENÍ možná. Online registrační portál bude pro kategorie do 9ti, do 14ti a do 18ti let uzavřen v sobotu 24. srpna 2024 v 10:00. Pro kategorii Masters bude portál uzavřen v neděli 25.8. v 10:00.

Do konce registrace zbývá

182
dní
:
17
hodin
:
40
minut
:
27
sekund

V den konání akce bude pouze probíhat:

1) ověření totožnosti účastníka / akreditace

2) platba startovného

3) Předložení řádně vyplněného a podepsaného dokumentu Prohlášení účastníka (je součástí přihlášky, která vám přijde na email po vyplnění registračního formuláře.)

Za účelem verifikace totožnosti účastníka bude nutné předložit některý z dokladů totožnosti tj. občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, apod.

Bez předložení některého z dokladu totožnosti nebude jezdec vpuštěn do závodu a to ani po předchozí online registraci.

Oproti minulým ročníkům bude otevřeno více provozních okének, aby verifikace a platba startovného probíhaly rychleji.

Prohlášení účastníka

 1. POTVRZUJI a rozumím, že účast na akci může představovat určitá rizika a vážná zranění nejen z mého jednání, ale i z jednání jiných účastníků akce.
 2. PROHLÁŠUJI, že jsem zdravotně a fyzicky zdatný a schopný se akce zúčastnit, a okamžitě uvědomím společnost Czech Scooter Associaton z.s. (dale jen CSA) o všech změnách mého zdravotního stavu, kondice nebo schopnosti zúčastnit se.
 3. BERU NA VĚDOMÍ, že společnost CSA učiní všechna přiměřená opatření k posouzení bezpečnosti a vhodnosti umístění události a to před událostí samotnou.. SOUHLASÍM s tím, že se nebudu akce účastnit, pokud nebudu zcela spokojen s přiměřeností a stavem místa konání a skateparku a veškerého příslušenství, vybavení, zařízení nebo jiných věcí dodaných, poskytnutých nebo použitých v nebo ve vztahu k průběhu akce.
 4. POTVRZUJI A SOUHLASÍM s tím, že jakékoli lékařské informace poskytnuté mnou nebo které vejdou společnosti CSA ve známost, mohou být použity k léčbě nebo jiné pomoci v důsledku nehody, nemoci nebo zranění na akci. Veškeré informace a údaje o mé osobě a zpracované společností CSA budou použity výhradně v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.
 5. Společnost CSA zajistí, aby byl po dobu konání akce v místě přítomen zdravotnický personál. POVOLUJI, aby mi zdravotnický personál (jak místní & přítomný v dějišti konání akce nebo ambulance) poskytl ošetření první pomoci nebo jakékoliv lékařské ošetření nebo mě přepravili v případě jakékoli nemoci, nehody nebo zranění utrpěného v souvislosti s mou účastí na akci. CSA neodpovídá za takové ošetření nebo přepravu.
 6. SOUHLASÍM s tím, že přebírám odpovědnost za veškeré zdravotní nebo transportní výdaje, které vznikly konkrétně v souvislosti s jakoukoli nemocí, úrazem nebo zraněním utrpěným nebo vzniklým v souvislosti s mou účastí na akci a / nebo návštěvou této akce. POTVRZUJI, že jsem si zařídil své vlastní zdravotní pojištění dostatečné k pokrytí veškerých nákladů na lékařské ošetření jakýchkoli nehod, nemocí nebo zranění během události.
 7. OSVOBOZUJI společnost CSA a její funkcionáře, ředitele, akcionáře, zaměstnance ze všech nároků, které bych mohl mít v souvislosti s mou účastí na akci a zavazuji se nahradit společnosti CSA škodu v případě uplatnění jakýchkoliv nároků proti nim, které vzniknou v důsledku mé účasti na akci nebo v souvislosti s ní.
 8. (Omezení) S výhradou ustanovení 9 a v rozsahu povoleném zákonem POTVRZUJI A SOUHLASÍM s tím, že:
  • 8.1 Společnost CSA nezodpovídá za žádné ztráty ani škody na mém majetku v průběhu mého účasti na akci
  • 8.2 Přestože společnost CSA podnikla přiměřené kroky k zajištění toho, aby všechna rizika byla minimalizována, CSA nenese odpovědnost za žádné ztráty, škody ani zranění, které mi vzniknou během účasti na akci
  • 8.3 Společnost CSA nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv nepřímé, hospodářské, nebo následné ztráty (za tímto účelem následná ztráta zahrnuje, bez omezení, veškerý ušlý zisk nebo příležitosti), které mé osobě vznikly v důsledku mé účasti na akci, a to ani když CSA věděla o možnosti vzniku takových škod nebo ztrát, pokud tedy CSA nestvrdila a písemně nesouhlasila s odpovědností za takovéto ztráty.
 9. (Nedbalost) Nic v této dohodě nevylučuje, ani neomezuje odpovědnost společnosti CSA za zranění nebo smrt, pokud k tomu dojde v důsledku nedbalosti nebo úmyslného jednání nebo opomenutí ze strany společnosti CSA, jejích zaměstnanců, zástupců nebo pověřených zástupců, nebo v důsledku úmyslného osobního odmítnutí této dohody ze strany společnosti CSA.
Registrace MČR street

K účasti na MČR street 2024 je nutno provést online registraci. Fyzická registrace v místě v den konání akce NENÍ možná. Online registrační portál bude pro kategorie do 14ti, do 18ti let a MAsters uzavřen v sobotu 31. srpna 2024 v 10:00.

Do konce registrace zbývá

182
dní
:
17
hodin
:
40
minut
:
27
sekund

V den konání akce bude pouze probíhat:

1) ověření totožnosti účastníka / akreditace

2) platba startovného

3) Předložení řádně vyplněného a podepsaného dokumentu Prohlášení účastníka (je součástí přihlášky, která vám přijde na email po vyplnění registračního formuláře.)

Za účelem verifikace totožnosti účastníka bude nutné předložit některý z dokladů totožnosti tj. občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, apod.

Bez předložení některého z dokladu totožnosti nebude jezdec vpuštěn do závodu a to ani po předchozí online registraci.

Prohlášení účastníka

 1. POTVRZUJI a rozumím, že účast na akci může představovat určitá rizika a vážná zranění nejen z mého jednání, ale i z jednání jiných účastníků akce.
 2. PROHLÁŠUJI, že jsem zdravotně a fyzicky zdatný a schopný se akce zúčastnit, a okamžitě uvědomím společnost Czech Scooter Associaton z.s. (dale jen CSA) o všech změnách mého zdravotního stavu, kondice nebo schopnosti zúčastnit se.
 3. BERU NA VĚDOMÍ, že společnost CSA učiní všechna přiměřená opatření k posouzení bezpečnosti a vhodnosti umístění události a to před událostí samotnou.. SOUHLASÍM s tím, že se nebudu akce účastnit, pokud nebudu zcela spokojen s přiměřeností a stavem místa konání a skateparku a veškerého příslušenství, vybavení, zařízení nebo jiných věcí dodaných, poskytnutých nebo použitých v nebo ve vztahu k průběhu akce.
 4. POTVRZUJI A SOUHLASÍM s tím, že jakékoli lékařské informace poskytnuté mnou nebo které vejdou společnosti CSA ve známost, mohou být použity k léčbě nebo jiné pomoci v důsledku nehody, nemoci nebo zranění na akci. Veškeré informace a údaje o mé osobě a zpracované společností CSA budou použity výhradně v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.
 5. Společnost CSA zajistí, aby byl po dobu konání akce v místě přítomen zdravotnický personál. POVOLUJI, aby mi zdravotnický personál (jak místní & přítomný v dějišti konání akce nebo ambulance) poskytl ošetření první pomoci nebo jakékoliv lékařské ošetření nebo mě přepravili v případě jakékoli nemoci, nehody nebo zranění utrpěného v souvislosti s mou účastí na akci. CSA neodpovídá za takové ošetření nebo přepravu.
 6. SOUHLASÍM s tím, že přebírám odpovědnost za veškeré zdravotní nebo transportní výdaje, které vznikly konkrétně v souvislosti s jakoukoli nemocí, úrazem nebo zraněním utrpěným nebo vzniklým v souvislosti s mou účastí na akci a / nebo návštěvou této akce. POTVRZUJI, že jsem si zařídil své vlastní zdravotní pojištění dostatečné k pokrytí veškerých nákladů na lékařské ošetření jakýchkoli nehod, nemocí nebo zranění během události.
 7. OSVOBOZUJI společnost CSA a její funkcionáře, ředitele, akcionáře, zaměstnance ze všech nároků, které bych mohl mít v souvislosti s mou účastí na akci a zavazuji se nahradit společnosti CSA škodu v případě uplatnění jakýchkoliv nároků proti nim, které vzniknou v důsledku mé účasti na akci nebo v souvislosti s ní.
 8. (Omezení) S výhradou ustanovení 9 a v rozsahu povoleném zákonem POTVRZUJI A SOUHLASÍM s tím, že:
  • 8.1 Společnost CSA nezodpovídá za žádné ztráty ani škody na mém majetku v průběhu mého účasti na akci
  • 8.2 Přestože společnost CSA podnikla přiměřené kroky k zajištění toho, aby všechna rizika byla minimalizována, CSA nenese odpovědnost za žádné ztráty, škody ani zranění, které mi vzniknou během účasti na akci
  • 8.3 Společnost CSA nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv nepřímé, hospodářské, nebo následné ztráty (za tímto účelem následná ztráta zahrnuje, bez omezení, veškerý ušlý zisk nebo příležitosti), které mé osobě vznikly v důsledku mé účasti na akci, a to ani když CSA věděla o možnosti vzniku takových škod nebo ztrát, pokud tedy CSA nestvrdila a písemně nesouhlasila s odpovědností za takovéto ztráty.
 9. (Nedbalost) Nic v této dohodě nevylučuje, ani neomezuje odpovědnost společnosti CSA za zranění nebo smrt, pokud k tomu dojde v důsledku nedbalosti nebo úmyslného jednání nebo opomenutí ze strany společnosti CSA, jejích zaměstnanců, zástupců nebo pověřených zástupců, nebo v důsledku úmyslného osobního odmítnutí této dohody ze strany společnosti CSA.
Jak se správně registrovat?
 1. Zkontrolujte si spam
 2. Zkontrolujte, zda-li jste zadali správnou emailovou adresu.
 3. Kontaktujte nás na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a my Vám rádi potvrzení o registraci zašleme.
Jak správně zvolit jezdeckou kategorii pro účast v MČR 2024?

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující ročník narození, tedy například pro ročník 2024 se považují za:

„Rookie do 9 let včetně“ závodníci narození v letech 2015, 2016 a mladší.

“Junioři do 14 let včetně” závodníci narození v letech 2014 - 2010

“Junioři do 18 let včetně” závodníci narození v letech 2009 - 2006

“Juniorky do 14 let včetně” závodníce narozené v letech 2014 - 2010

“Juniorky do 18 let včetně” závodníce narozené v letech 2009 - 2006

“Masters” závodníci/ce nasazeni po předchozím souhlasu pořadatele nebo závodníci/ce narození v letech 2005, 2004 a starší. Do této kategorie mohou rovněž spadat jezdci mladší 18-ti let, avšak splňující jezdecké nároky kategorie Masters. Jedná se o zkušené jezdce, kteří obdrželi pozvánku na start v této kategorii od VV CSA nebo kteří písemně požádali o účast v kategorii Masters a žádost písemně schválil pořadatel akce do konce registrace v den konání závodu. Jezdec mladší 18ti let musí doložit souhlas zákonného zástupce se startem v této kategorii.

Berte, prosím, na vědomí, že v den konání akce bude probíhat verifikace totožnosti vč. data narození.

jezdecké kategorie MČR ve Freestyle scooteringu

Rookie do 9 let včetně

 • Rookie do 9 let včetně (závodníci/ce narození v letech 2015, 2016 a mladší)

 • startovné: 250 Kč * (250 Kč platí pro členy CSA, pro ostatní je startovné 500 Kč)
REGISTRUJ SE ZDE

Junioři do 14 let včetně

 • Junioři a Juniorky do 14 let včetně (závodníci/ce narození v letech 2014 - 2010)

 • startovné: 250 kč * (250 Kč platí pro členy CSA, pro ostatní je startovné 500 Kč).
REGISTRUJ SE ZDE

Junioři do 18 let včetně

 • Junioři a juniorky do 18 let včetně (závodníci/ce narození v letech 2009 - 2006)

 • startovné: 250,- Kč * (250 Kč platí pro členy CSA, pro ostatní je startovné 500 Kč).
REGISTRUJ SE ZDE

Masters

 • Masters závodníci/ce narození v letech 2005, 2004 a starší
 • Do této kategorie mohou rovněž spadat jezdci mladší 18-ti let, avšak splňující jezdecké nároky kategorie Masters. Jedná se o zkušené jezdce, kteří obdrželi pozvánku na start v této kategorii od VV CSA nebo kteří písemně požádali o účast v kategorii Masters a žádost písemně schválil pořadatel akce do konce registrace v den konání závodu. Jezdec mladší 18ti let musí doložit souhlas zákonného zástupce se startem v této kategorii.
 • startovné: 250,- Kč * (250 Kč platí pro členy CSA, pro ostatní je startovné 500 Kč).
REGISTRUJ SE ZDE

Berte, prosím, na vědomí, že v den konání akce bude probíhat verifikace totožnosti vč. data narození.

Časový harmonogram - MČR Park 24 - 25.8.

sobota 24.8.2024

Kvalifikace MČR park 2024

9:00
Otevření areálu
Areál otevřen POUZE pro registrované jezdce MČR 2024.

9:00 – 10:30
Akreditace všech registrovaných jezdců
Volný trénink (pouze pro registrované jezdce)

11:00 – 18:30
Kvalifikace kategorií Rookie, Junioři do 14ti a Junioři do 18ti let

19:00
Konec programu

neděle 25.8.2024

Finále MČR 2024

9:00
Otevření areálu
Areál otevřen POUZE pro registrované jezdce MČR 2024.

9:00 – 10:30
Akreditace kategorie Masters a všech závodníků nasazených do finále ze závodů Rookie

Volný trénink (pouze pro registrované jezdce)

11:00 - 12:30
Kvalifikace kategorie Masters

13:00 – 16:30
Finále všech kategorií

17:30
Slavnostní vyhlášení

Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Fun Zone 24. - 25.8.2024

Na účastníky i návštěvníky MČR 2024 čeká zóna fun zone našlapaná zábavou a dobrým jídlem. Na co se můžete těšit:

 • 2 x airbag s rozjezdy (10 x 3.5 x 2.6 m & 7,75 x 3,5 x 2 m)
 • Street zóna
 • Trampolína + trampscoot
 • Pump track
 • food trucky
 • chill zone

Na Air bagu a pum tracku budou v sobotu probíhat soutěže o hodnotné ceny! Harmonogram viz níže.

V sobotu večer vás všechny zveme na after party s live Djs.

harmonogram fun zone

Sobota 24.8.

 • 9:30 - 19:00 otevření fun zone
 • 19:00 - afterparty, volná zábava

Neděle 25.8.

 • 9:30 - 19:00 otevření fun zone / atrakce vč. provozu Food trucků


Co musím udělat, abych si mohl v Fun Zone zajezdit?

 • Odevzdat vyplněné Prohlášení účastníka. Pro vstup do Bag Zone se odevzdává jiné Prohlášení účastníka než pro účast na MČR. Pokud se tedy účastníte MČR a budete chtít rovněž jezdit v Bag Zone, musíte odevzdat Prohlášení dvě.
 • Vstup do zóny není podmíněn účastí na MČR.
 • Každý návštěvník zóny musí nosit helmu.
 • Vstupné zpoplatněno částkou 400.- na den (sobota nebo neděle) nebo 500.- za celý víkend!
 • Každý platící návštěvník zóny obdrží pásek na ruku, který mu umožní vstup do zóny

Vstup do Bag Zone se platí v chill zone u stánku CSA

Časový harmonogram - MČR street 31.8.

sobota 31.8.2024

Kvalifikace MČR park 2024

9:00
Otevření areálu
Areál otevřen POUZE pro registrované jezdce MČR 2024.

9:00 – 10:30
Akreditace všech registrovaných jezdců
Volný trénink (pouze pro registrované jezdce)

11:00 – 18:30
Kvalifikace a finále kategorií Junioři do 14ti, Junioři do 18ti let a Masters

19:00
Konec programu

Pozn.: Změna programu vyhrazena.

informace o Skateparku Pardubice

partneři

Czech Scooter Association, z.s.

Bubenské nábřeží 306/13, Hala č. 11

170 00 Praha 7 - Holešovice

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Designed by www.frantisek.eu

© Copyright 2022 mcrscooter All Rights Reserved.